Dnes
Teplota: 35.3 °C

Životní prostředí

Vážka - ilustrační foto

I. Státní správa

  1. postupy při vyřizování žádostí
  2. vodní hospodářství

II. Samospráva města Náchoda

  1. vodní hospodářství - povodňový plán (pdf/178 kB)
  2. odpadové hospodářství
  3. údržba veřejné zeleně
  4. stav vybraných složek životního prostředí (pdf/1,4 MB)
  5. Program pro podporu životního prostředí města Náchoda

III. Ostatní dokumenty


www.asekol.cz

ASEKOL s.r.o. je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízeníhttp://www.ekokom.cz

EKO-KOM, a.s. je nezisková autorizovaná obalová společnost zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.http://www.ekobat.cz

ECOBAT s.r.o. je nezisková organizace zaměřená na zajišťování zpětného odběru přenosných baterií v České republice.


www.elektrowin.cz

ELEKTROWIN a.s. je nezisková společnost provozující kolektivní systém pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí).

http://www.ekolamp.cz


EKOLAMP s.r.o. je nezisková společnost provozující systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení.