Dnes
Teplota: 30.5 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Omezení v ul. Borské 5. –6. 7. 2021

Pátek, 2.7.2021

V souvislosti s výstavbou nové komunikace v ulici Tkalcovská bude od 5. do 6. 7. 2021 (státní svátky) uzavřena komunikace v ul. Borská v Náchodě v místě železničního přejezdu (vlečka do teplárny). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Za Teplárnou, Plhovská a Tylova obousměrně.

Omezení v ul. Borské 5. – 6. 7. 2021 Omezení v ul. Borské 5. – 6. 7. 2021

Dodatkové tabule na autobusových zastávkách v Královéhradeckém kraji

Čtvtek, 1.7.2021

V průběhu roku 2021 budou všechny autobusové zastávky v kraji označeny dodatkovou tabulí s informacemi.

Dodatkové tabule na autobusových zastávkách Dodatkové tabule na autobusových zastávkách

Výluky Správy železnic s.o. s vlivem na osobní dopravu ČD, a.s. v úseku Nové Město nad Metují, Česká skalice, Václavice - Náchod

Pátek, 11.6.2021

Dovolujeme si Vás informovat o výluce traťové koleje v úseku Václavice - Náchod ve dnech 21. - 23.6.2021 viz vývěska a výlukový jízdní řád.      

Upozornění pro řidiče a cestující autobusy

Pátek, 28.5.2021

Od 1. do 21. 6. 2021 bude uzavřena silnice III/304 16 (průtah obcí Vysokov) od křižovatky s komunikací na p. p. č. 867/1 (odbočka na Kramolnu u kapličky) po křižovatku se silnicí III/033 27 (odbočka na Starkoč).

Starší zprávy